Czynności przy budowie:

-         geodeta wykonuje mapę do celów projektowych

-         inwestor uzyskuje decyzję o warunkach zabudowy lub wypis z planu miejscowego

-         projektant wykonuje projekt i uzyskuje pozwolenie na budowę

-         geodeta wytycza na gruncie projektowane obiekty

-         wykonawca budowlany realizuje inwestycję

-         geodeta wykonuje geodezyjną inwentaryzację powykonawczą do odbioru w nadzorze budowlanym

 

Nasza firma zajmuje się pracami geodezyjnymi obejmującymi wszystkie zagadnienia z zakresu geodezji i kartografii.

Dotyczy to zarówno geodezji inżynieryjnej ( obsługi budów, tyczenia, inwentaryzacje..... ) jak i geodezji prawnej ( podziały, wyznaczenia granic, mapy prawne.....)

Dysponujemy najnowocześniejszą i precyzyjną technologią GPS !!!