GeoExpert - inż. Piotr Kędziora. Nasza firma zajmuje się szeregiem usług geodezyjnych. Działamy na terenie : Łódź, Aleksandrów Łódzki, Zgierz, Pabianice. Geodeta, geodezja, podział nieruchomości, obsługa geodezyjna. Geodeta Łódź, geodeta Aleksandrów, geodeta Zgierz, geodeta Pabianice, geodezja Łódź, geodezja Zgierz, geodezja Łódź, geodezja Pabianice. geoexpert, geodezja, geodeta, geodeta Łódź, geodeta Aleksandrów Łódzki, geodeta Zgierz, geodeta Pabianice, geodezja Łódź, geodezja Aleksandrów Łódzki, geodezja Zgierz, usługi geodezyjne, usługi geodezyjne Łódź, usługi geodezyjne Aleksandrów, tyczenie budynków, tyczenie działek, tyczenie przyłączy, tyczenie granic, inwentaryzacja geodezyjna, geodezyjna obsługa budynków, obsługa geodezyjna, podział nieruchomości, scalenia nieruchomości, pomiary geodezyjne
Geodeta uprawniony
inż. Piotr Kędziora uprawnienia nr 18972
ul. Wojska Polskiego 51/53 lok. 1
95-070 Aleksandrów Łódzki

tel/fax: 0 42 712 25 45, kom. 604 327 602
geodezja@geoexpert.pl

ARTYKUŁY

WSKAZÓWKI DLA INWESTORÓW - ARYKUŁ

26.08.08 09:29 wiek: 11 lata

Budowa domu

Kategoria: Budownictwo, Geodezja, Nieruchomości

 

Zgodność wykonania z projektem

Budowa domu – zgodność z założeniami projektowymi a uzyskanie pozwolenia na użytkowanie


Budowa zakończona – zarówno w zakresie obiektów kubaturowych jak i przyłączy wody, energii, kanalizacji, gazu, szamba, oczyszczalni ścieków itp.


Nadszedł czas na skompletowanie dokumentacji technicznej do Powiatowego Nadzoru Budowlanego w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie budynku.


Jednym z ważniejszych dokumentów niezbędnych do odbioru budynku jest wykonywana między innymi przez naszą firmę geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza. Dokumentacja ta obejmuje budynek jak i wszystkie związane z nim media. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza ma za zadanie potwierdzić wykonanie na gruncie obiektu budowlanego ale również wypowiedzieć się w zakresie zgodności jego realizacji z założeniami projektowymi. Geodezja jako dziedzina nie analizuje prawidłowości technicznego wykonania obiektu – jej zadaniem jest sprawdzenie parametrów dotyczących kształtu i położenia budynków, dróg, parkingów i całej podziemnej infrastruktury technicznej.


I tu zaczynają się schody. Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego nie wyda pozytywnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu jeżeli protokoły geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej będą świadczyły o wykonaniu inwestycji niezgodnie z projektem budowlanym. Tutaj dla potrzeb niniejszego artykułu obiekty budowlane musimy podzielić na dwie grupy:


-          grupa I: budynki, drogi, mosty, wiadukty.....


-          grupa II: podziemne uzbrojenie terenu


W przypadku grupy pierwszej w zasadzie nie ma problemów jeżeli chodzi prawidłową ( zgodną z projektem ) lokalizację naniesień. Wynika to przede wszystkim z faktu iż wszystkie te obiekty zawsze tyczone są przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego odpowiednimi narzędziami które pozwalają osiągnąć dokładności narzucone przez prawo budowlane czy też prawo geodezyjne.

Rozpoczyna pobieranie pliku


Rozbieżności pomiędzy projektem a wykonawstwem przyłączy.


Z podziemnym uzbrojeniem terenu sprawa ma się znacznie gorzej – zwłaszcza w przypadku inwestycji prywatnych typu budowa domu jednorodzinnego. Dopuszczalne rozbieżności pomiędzy położeniem projektowanym a zrealizowanym w przypadku podziemnego uzbrojenia terenu wynoszą 0,5 m dla terenów rolnych i 0,3 m dla terenów zurbanizowanych.


Część wykonawców uzbrojenia podziemnego ( przyłącza do budynku ) nie zwykła jest do respektowania założeń projektowych. Przyłącza do budynków najczęściej wykonywane są „najkrótszą drogą” na gruncie. Powoduje to po pierwsze „popsucie” znacznej ilości terenu a także odstępstwo od projektu budowlanego. Konsekwencje tej sytuacji bardzo często powstają po kilku latach w momencie odbioru technicznego budynku przez nadzór budowlany – tj. problemy z odbiorem budynku. Innym poważnym „grzechem” wykonawców (a w zasadzie zgodnie z literą prawa to inwestorów) jest to iż po wykonaniu a przed zasypaniem wszelkiego rodzaju przyłączy nie zgłaszają ich firmie geodezyjnej do geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Niedopatrzenia te skutkują tym iż przebieg przyłączy nie zostaje ujawniony na państwowych mapach geodezyjnych co powoduje na przykład kolizję z obiektami projektowanymi bądź też niezgodność kolejnych opracowań geodezyjnych z faktycznym stanem terenowym.


Z niniejszego artykułu wypływa następujący wniosek dla inwestorów  - przy realizacji budynków i przyłączy dopilnujmy aby projekt był dokładną wizualizacją naszych oczekiwań a następnie realizujmy inwestycję w myśl jego założeń a nie rad wykonawców którzy zrobią tak jak dla nich najłatwiej a potem jakoś to będzie.......


Ostatecznie to nie oni będą się zmagać z technicznym odbiorem inwestycji.


geodeta inż. Piotr Kędziora